Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Rekrutacja do liceum ogólnokształacącego w roku szkolnym 2023/2024

uczniowie

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej

Regulamin rekrutacji

 

1. KLASA A – przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka, język angielski
Jest to klasa, która zapewni Ci  możliwość poszerzenia wiedzy i rozwinięcia posiadanych już umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Lepiej zrozumiesz prawa rządzące naszym światem, a wybierając w przyszłości studia inżynierskie, będziesz mógł świadomie projektować jego zmiany. Sprawna komunikacja w języku angielskim wzmocni Twoją wartość jako przyszłego studenta i pracownika. Profil mat-fiz-ang daje Ci możliwość wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechanika, budownictwo matematyka, logistyka, mechatronika, elektronika, robotyka, aeronautyka i kosmonautyka, telekomunikacja, energetyka, ekonometria.

Jeśli fascynuje Cię świat nowoczesnych technologii, masz otwarty i analityczny umysł, ta klasa jest dla Ciebie!

2. KLASA B – przedmioty rozszerzone - matematyka, język angielski, informatyka

Nauka w tej klasie łączy różne dziedziny wiedzy. Eksponuje ścisły, matematyczny opis świata, a język angielski daje większe szanse na odnalezienie się we współczesnym świecie tym, którzy są zainteresowani nowoczesnymi technologiami.
Klasa o takim profilu daje Ci nieograniczone możliwości wyboru studiów - od kierunków technicznych, przez matematykę, ekonometrię, bankowość, informatykę,
po kierunki lingwistyczne

Jeśli jesteś uzdolniony językowo i patrzysz na świat przez pryzmat liczb, ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

3. KLASA C - przedmioty  rozszerzone- biologia, chemia, matematyka

Klasa z rozszerzonym programem nauczania  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych jest atrakcyjna dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami  przyrodniczymi i medycznymi.
Jako absolwent będziesz  miał możliwość  wyboru różnych kierunków studiów związanych z matematyką, a przede wszystkim -  medycyny, stomatologii, rehabilitacji, farmacji, kosmetologii, biotechnologii, leśnictwa, weterynarii, oceanografii, chemii.
uczniów w grupie.

Jeśli jesteś pasjonatem przyrody, to taka droga edukacji stwarza Ci ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia!

4. KLASA D – przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia, język angielski

W tej klasie proponujemy Ci ciekawy sposób  zdobycia wiedzy geograficznej i matematycznej, która pozwoli Ci zgłębić ekonomiczne problemy współczesnego świata, a także poznać niezwykłe miejsca. Klasa mat-geo-ang będzie kształtować Twoją kreatywność, sprawną komunikację w języku angielskim i umiejętność zachowań przedsiębiorczych w różnych dziedzinach życia. Stworzy możliwość studiowania kierunków geograficznych, ekonomicznych, menadżerskich, lingwistycznych

Jeżeli  lubisz podróże i racjonalnie postrzegasz świat, ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

5. KLASA E –przedmioty  rozszerzone -  język polski, historia, wos

Jeśli chcesz poznać, w jaki sposób człowiek funkcjonował w kulturze na przestrzeni wieków, to powinieneś wybrać profil, który pogłębi Twoją  wiedzę o społeczeństwie, doszlifuje warsztat literacki, a także wykształci umiejętność dostrzegania, analizowania i komentowania doniosłych wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Jako absolwent tej klasy, będziesz przygotowany do studiowania prawa, stosunków międzynarodowych, dyplomacji, dziennikarstwa, psychologii, filologii obcych i kierunków interdyscyplinarnych.

Jeśli masz duszę humanisty, ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

6. KLASA F - przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, język angielski

Klasa z rozszerzonym programem nauczania  przedmiotów przyrodniczych jest atrakcyjna dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami  przyrodniczymi i medycznymi.
Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m.in. na następujących kierunkach:  medycyna, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, kosmetologia, biotechnologia, leśnictwo, weterynaria, oceanografia, chemia.

Jeśli jesteś pasjonatem przyrody, to taka droga edukacji stwarza Ci ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia!

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej

Powrót na początek strony