Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

„KRÓLOWIE – Królowych Nauk”

uczniowie

Po raz drugi  nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „ Orzeł Matematyczny”. Uzyskane przez naszych uczniów wyniki są imponujące, a liczba osób, które uzyskała tytuł laureata znacznie większa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Uczniowie przystępując do konkursu zmagali się z arkuszem składającym się z  21 zadań matematycznych,  świetnie skonstruowanym pod względem merytorycznym oraz stopnia trudności. Każdy uczeń ma możliwość spróbowania swoich sił, a ich zakres i różnorodność daje szansę wzięcia udziału każdemu. I co bardzo ważne: uświadamia młodzieży, jaką posiada ogromną wiedzę, jednocześnie umożliwiając sprawdzenie swoich umiejętności na forum ogólnopolskim.

Do konkursu „ Orzeł Matematyczny” przystąpiło 86 uczniów klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej.

Na poziomie klas 4SP – sześcioro uczniów uzyskało tytuł laureata, klas  5SP –  ośmiu uczniów, klas  6SP – dziewięciu laureatów, klasy 7SP – trzy osoby uzyskały tytuł laureata. Pozostali uczniowie otrzymali również bardzo wysokie wyniki plasujące się  w przedziale 27 – 40  miejsce w skali kraju.

Ogólnopolski Konkurs „ Orzeł Matematyczny” dowodzi, jak rozległą wiedzę posiada nasza młodzież w obszarze przedmiotów ścisłych.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Zespół matematyków

Powrót na początek strony