Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

„Przyjaciele Zippiego”

uczniowie

W klasach 1b i 2a w obecnym roku szkolnym odbyły się zajęcia z międzynarodowego  programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Program kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na osobach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich dzieci. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Wiek 5-7 lat to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić ani: "To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.
Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i jak istotne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Uczniowie w trakcie zajęć uczą się okazywania emocji i radzenia sobie z nimi. Entuzjazm i radość, jakie towarzyszą uczniom spotykającym się z patyczakiem Zippim i jego przyjaciółmi jest wart uwagi. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach, jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się pomagać innym. Program jest również bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

Zippi i uczniowie na wakacje się udają,  a po wakacjach znów do programu wracają.

Powrót na początek strony